Składniki

1 szklanka soli morskiej gruboziarnistej o'Sole

2 laski wanilii

dowolna kompozycja płatków kwiatów (polecana przez nas: 1 łyżeczka płatków róży, 1 łyżeczka płatków nagietka, 1 łyżeczka płatków bławatka)

Przygotowanie

Z la­ski wa­ni­lii wy­cią­gnij na­sion­ka, a resz­tę po­tnij w ma­łe frak­cje i wy­mie­szaj je z so­lą mor­ską gru­bo­ziar­ni­stą o’So­le. Umieść ca­łość w pie­kar­ni­ku na­grza­ne­go do 100 stop­ni na oko­ło 10 mi­nut. Mie­szan­kę wy­mie­szaj z płat­ka­mi kwia­tów. Umieść w sło­icz­ku na oko­ło 3 ty­go­dnie. Po tym cza­sie sól wa­ni­lio­wo­-kwia­to­wa bę­dzie go­to­wa.