Składniki

40 dag polędwicy z dzika (lub innej ulubionej polędwicy)
2 duże liście laurowe,
8 ziaren jałowca,
6 ziaren ziela angielskiego,
1/2 łyżki pieprzu ziarnistego,
2-3 ząbki czosnku,
1 szklanka wody,
1/3 łyżeczki soli peklowej o'Sole.

Przygotowanie

Mię­so oczy­ścić, osu­szyć i na­trzeć so­lą pe­klo­wą, odło­żyć do lo­dów­ki na 24 go­dzi­ny. Przy­pra­wy wraz z czosn­kiem za­go­to­wać z wo­dą i ostu­dzić. Za­le­wą za­lać mię­so i wło­żyć do lo­dów­ki naj­le­piej na 3-4 dni. Po tym cza­sie prze­ło­żyć do na­czy­nia ża­ro­od­por­ne­go, do­dać ulu­bio­ne do­dat­ki (moż­na po­sy­pać roz­ma­ry­nem i żu­ra­wi­ną). Piec przez 30-40 mi­nut w 200 st. C. Po­da­wać prze­stu­dzo­ne z do­dat­kiem so­su żu­ra­wi­no­we­go.

Sos żurawinowy

Składniki: 1/2 kg świeżych żurawin, 1 duże pokrojone jabłko, 1 duża pokrojona gruszka, 300 g cukru, 1 szklanka wytrawnego czerwonego wina.

Przy­go­to­wa­nie: Żu­ra­wi­nę, jabł­ko i grusz­kę wło­żyć do garn­ka. Ca­łość de­li­kat­nie pod­grzać, do­dać cu­kier i za­lać wi­nem. Go­to­wać na ma­łym ogniu oko­ło 1 go­dzi­ny, do­pó­ki żu­ra­wi­na nie za­cznie się roz­pa­dać. Zre­du­ko­wać sok do mi­ni­mum. Od­sta­wić do osty­gnię­cia.