Składniki

1 kg pa­ti­so­nów, czo­snek (zą­bek na 1 sło­ik),
5 szkla­nek wo­dy,
1 szklan­ka octu,
1,5 łyż­ki so­li ka­mien­nej nie­jo­do­wa­nej o'So­le,
3 łyż­ki cu­kru,
2 mar­chew­ki,
roz­ma­ryn (1 ga­łąz­ka na sło­ik),
10 zia­ren zie­la an­giel­skie­go,
5 li­ści lau­ro­wych.

Przygotowanie

Z wo­dy, so­li, cu­kru, zie­la, li­ści i mar­ch­wi przy­go­to­wać za­le­wę. Go­to­wać na ogniu oko­ło 10 mi­nut. Ostu­dzić i do­dać ocet. Umy­te pa­ti­so­ny uło­żyć w sło­ikach. Do­dać czo­snek i roz­ma­ryn. Za­lać za­le­wą i pa­ste­ry­zo­wać 5 mi­nut.