Składniki

1 kg mło­dych bu­racz­ków,
roz­ma­ryn,
1 główka czosn­ku,
1/2 szklan­ki octu,
1 l wo­dy,
3 łyż­ki cu­kru,
1 łyż­ka so­li sto­ło­wej o'So­le,
pieprz.

Przygotowanie

Przy­go­tuj za­le­wę z 1 l wo­dy, octu, so­li i cu­kru. Na­stęp­nie oczyść i ugo­tuj bu­racz­ki. Ugo­to­wa­ne bu­racz­ki ułóż w sło­ikach i za­lej przy­go­to­wa­ną wcze­śniej za­le­wą. Pa­ste­ry­zuj oko­ło 20 mi­nut.